Gebelikte Kan Uyuşmazlığı Nedir?

kan uyusmazligi ignesi nedir
  • Mayıs 3, 2021

Gebelikte anne adayının kan grubu Rh(-),babanın kan grubu ise Rh(+) olduğu vakit anne baba arasında tıbbi bir terimle kan uyuşmazlığı vardır. Bebek Rh(+) bir kan grubu ise anne adayının savunma mekanizması da bebeğin kan hücrelerini yabancı madde olarak algılıyor ve onları parçalamaya dönüt bir mekanizma geliştiriyor. İlk gebelikte anne adayı bu yeni kan hücrelerine karşı savunma geliştirene kadar bebek doğmuş olduğu için, bebek kendini bu ataktan kurtarıyor.

Bu tıpta gebelikte kan uyuşmazlığı şeklinde ifade ediliyor. Fakat annenin vücudundaki savunma sistemleri ikinci hamilelikte çok daha tecrübeli olacağı için, etkili savunma ile bu bebeğe şans veremeyebiliyor. Gerekli önlemler vaktinde ya da tam zamanında alınmadığında, sonraki gebeliklerde anne adayı bu savunma sistemleri henüz doğmamış olan bebeğin kanındaki Rh(+) hücreleriyle karşılaştığı an, bu kez hazır olan savunma hücreleri yani antikorlarla şiddetli şekilde savunma başlatıyor ve bebeğin yaşamı tehlikeye girebiliyor.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Nedir?

Anne ya da babadan kan uyuşmazlığı olması durumlarında anne adayının savunma sistemleri bebeğin farklı şekildeki kan grubunu kendisine yabancı madde şeklinde algılıyor ve bu maddeyi yok etmek amacıyla annenin vücudundaki bazı savunma hücreleri yani antikorlar oluşmaya başlıyor. Söz konusu olan bu antikorlar göbek kordonu yoluyla bebeğe geçiyor.

Buna bağlı şekilde bebekte kalp yetmezliği ya da sakatlık gibi çok ciddi sağlık sorunlar görülebiliyor. Her gün kansızlığı artmakta olan bebeğin vücudu su toplayabiliyor ve ödem oluşabiliyor. Sarılık, beyin hasarı ya da ilerleyen dönemlerde bebek, anne adayının karnında kalp yetmezliğinden de kaybedilebiliyor. Anne adayı kan grubunu doğum öncesinde bilmelidir. Eğer anne adayı kan grubu hakkında kesin bir bilgiye sahip değilse, kan grubunun tespit edilmesi adına test yapılmalıdır.

Kan uyuşmazlığı durumlarında erken müdahale mümkün oluyor. Kan uyuşmazlığı yaşanması halinde, ilk hamilelikte genel olarak sorun yaşanmayabiliyor. Fakat ikinci ya da daha sonraki gebeliklerde risk yükseliyor. Herhangi bir sebeple anneyle anne karnındaki bebeğin kanlarının karışması gibi durumlarda, önceden koruyucu olan iğne yapılmamışsa kan uyuşmazlığı durumu oldukça sorunlu bir duruma gelebilir. Kanların karıştığı fark edildiği zaman da acil bir şekilde koruyucu iğne mutlaka yapılmalıdır.

Kan Uyuşmazlığı İğnesi Ne Zaman Yapılır?

Gebeliğin 28. haftasına dek anneyle bebeğin kanlarında karışma durumu meydana gelmediyse ki bu durum ‘indirek coombs’ isimli kan testi ile tespit edilip bu haftalarda koruyucu iğne yapılıyor. Doğumun ardından bebeğin kan grubu RH pozitif olan anneye ilk yetmiş iki saatte RHOGAM isimli iğne yapılıyor. Koruyucu iğne, anneyi sonraki gebeliklerinde korumaya devam ediyor.

Kürtaj ve Düşük Durumlarında Gerekli Tedbirler

Anne adaylarının düşük yapması ya da kürtaj yaptırması durumlarında bile, kan uyuşmazlığı tespit edildiği zaman ilk 72 saatte yapılacak uyuşmazlık iğnesi ilerideki gebeliklerinde anneyi koruyor. RH negatif iseniz;

  • Düşük – Abortus,
  • Dış (ektopik) gebelik,
  • Amniyosentez,
  • Koryon villus örneklemesi,
  • Gebelikte kanama durumlarında RHOGAM yaptırmalısınız. Bu noktada iğne büyük önem arz ediyor.
Hemen Ara
Whatsapp